Kontakt

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Kempaptzis Anastasios
 Newton Str.3
 D-85221 Dachau

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

info@koralli-house.de

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Tel.     +49 8131277625
 Fax.    +49 8131277626
 Mobil  +49 1713322971